INNOWACJE

USŁUGI SERWISOWE

BADANIA I ROZWÓJ

SPECJALISTYCZE BADANIA
TECHNICZNE DLA BRANŻY WYDOBYWCZEJ ROPY NAFTOWEJ
I GAZU ZIEMNEGO​

EKSPERTYZY, ANALIZY , OPRACOWYWANIE RAPORTÓW

PRZEPROWADZANIE TESTÓW PRODUKTÓW I OPRACOWYWANIE BADAŃ TESTOWANYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

PRZEPROWADZANIE POMIARÓW, KONTROLI I WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII DOZOWANIA
PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
I MIESZANIN DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO ROPY I GAZU

POBIERANIE PRÓBEK ROPY NAFTOWEJ, GAZU ZIEMNEGO ORAZ WODY ZŁOŻOWEJ

PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA