SPECJALISTYCZE BADANIA
TECHNICZNE DLA BRANŻY WYDOBYWCZEJ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO​

Specjalistyczne badania dodatków do płuczek wiertniczych

Specjalistyczne badania dodatków do zaczynów cementowych