EKSPERTYZY, ANALIZY, OPRACOWYWANIE RAPORTÓW

wykonywanie analiz płynu złożowego

opracowywanie i dobór dawek skutecznych środków lub mieszanin chemicznych do ochrony instalacji przed korozją