BADANIA I ROZWÓJ

USŁUGI SERWISOWE

INNOWACJE

PROJEKTOWANIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI ROPY I GAZU

WDROŻENIA USPRAWNIEŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA PRZEMYSŁU PETROCHEMICZNEGO

TWORZENIE I OPRACOWYWANIE NOWATORSKICH RECEPTUR DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO ROPY I GAZU ORAZ PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO