PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA

Przenośny miernik gęstości DENSITO

Miernik FIVE Go-meter

Mieszadło magnetyczne z grzaniem AREX Digital Pro

Elektroda PH

Waga analityczna

Pipeta automatyczna

spektofotometr IR

scale loop (urządzenie do badania inhibitorów osadu)

flow loop (urządzenie do badania inhibitorów parafin)

LPR (urządzenie do badania inhibitorów korozji)

urządzenie do badania pęcznienia iłów

cold finger

chromatograf jonowy

urządzenie do pomiarów lepkości (temperatura wysoka oraz pokojowa)

turbiscan

urządzenie do kompleksowej analizy wody złożowej

urządzenie do pomiarów napięcia powierzchniowego

urządzenie do kompleksowej analizy płuczek wiertniczych