RODO

Polityka prywatności oraz cookie


Polityka prywatności i plików cookie określa cele oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniu użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez AMO LAB sp. z o.o. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klienta. Informacje zawarte w polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych Osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych Osobowych w okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Definicje

  1. Administrator – oznacza AMO LAB Sp. z o.o. NIP 7773372411 , który świadczy usługi
    drogą elektroniczną, może zapytać za pośrednictwem serwisu amolab.pl oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu Użytkownika
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej amolab.pl, z której Użytkownik korzysta. Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć pliki cookie, a ich funkcje są większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień
  3. Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczone przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez administratora za pośrednictwem strony internetowej amolab.pl
  4.  Cookie zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczone przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej amolab.pl
  5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie amolab.pl
  6. Urządzenie – domyślnie oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady Unii Europejskiej 2016/679 Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. O ochronie danych) gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniając formularze kontaktowe i rejestrujących się w serwisie, że dane będą
właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy Użytkownicy strony internetowej pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane zbierane przez niego są: 

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą
– zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej sposób niezgodny z tymi celami
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych Osobowych
– przetwarzane formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w którym dane te są
przetwarzane. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez administratora wynikają ze zgody klienta lub przepisów prawa.

INFORMACJE POZYSKIWANE OD UŻYTKOWNIKA

Podczas wizyty w serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobrania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą znajdują się w zakładce Klauzula informacyjna.

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikującego sposób potrzebny do proszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego
użytkownika i jego danych. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Warunkiem działania cookies jest akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jednakże niezaakceptowane działania większości z plików cookies uniemożliwi działanie niektórych funkcji.

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu ze stroną internetową Administratora, może zawierać różne dane, np. adres IP, którego można między innymi ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, optymalizacją i modyfikacją serwisu w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb użytkowników, a także w celu marketingu produktu i własnych usług. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto dane na temat Użytkowników serwisu oraz ich preferencji mogą być ujawnione w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.


Choć pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, co do zasady nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Niektóre z informacji w pewnych sytuacjach mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych Osobowych, w pełni zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych Osobowych znajdujące się w zakładce Klauzula informacyjna.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowanie lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przepisaną wartość. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – seryjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać.

PODSTAWA PRZETWARZANIA COOKIES

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania strony internetowej ma miejsce na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności Zgoda na korzystanie z technologii cookies, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana, co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności strony internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie użytkownika oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanej przez Administratora.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach:
– dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej
– rozpoznawania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI A PLIKI COOKIES

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką dane są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

PROFILOWANIA

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwanie użytkowniku oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwala nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. Informacje zebrane i zawarte w cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala np. na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin  użytkownika. Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej.

USUWANIE / BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES

Zgodami na wykorzystanie plików cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub w swojej przeglądarce internetowej. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczenie określonego rodzajów plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie użytkownika. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– dostępu do danych osobowych
– przenoszenia danych osobowych
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonanego w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności cookie, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowej lub w rozwoju i powstaniu nowych produktów i usług na stronie internetowej poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora